Công an (Police man)

 • Location:
 • Salary:
  $700 - $2,000
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  11 months ago
 • Category:
  Information Technology
 • Deadline:
  31 March, 2018

Yen Phong Industry Zone, Bac Ninh 

Our client is a large Korean electronic screen production company currently looking for the position of Economics Specialist with the following specific information:

Nhiệm vụ/Assisgnment:

– Phụ trách về các vấn đề an ninh, đảm bảo trật tự trị an của nhà máy
– Be in charge of security problems, ensuring the order and security of the plant
– Điều tra các vụ việc phát sinh trong nhà máy và an ninh mạng có hành vi phạm pháp, liên quan đến pháp luật, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến công ty và người lao động
–  Investigating incidents in the plant and network security problems is illegal, related to the law, affected badly to company and employees

Yêu cầu/Requirement:

– Tốt nghiệp đại học An Ninh, Cảnh Sát.
– Have a Bachelor of Art in Police/Security university/College
– Ưu tiên ứng viên Đã từng làm việc trong khối Công an kinh tế, an ninh  mạng…
– Prefered having work experience in Economics Police, Network security…
– Ưu tiên ứng viên hiểu biết về luật Kinh tế, luật Lao động.
– Prefered well-knowing in Economics Law, Labor Law
– Ưng viên biết Tiếng Anh/ Tiếng Hàn là một lợi thế.
 – Could speak English/Korean is advantaged

Quyền lợi/Your Benefit: 

Salary, Bonus: 

– Thưởng Tết 1 tháng lương, thưởng năng suất PI, các chế độ thưởng khác theo quy định công ty
– Lunar New Year Bonus 1 month salary, PI productivity bonus, other bonuses according to company regulations
– Được đánh giá và xét tăng lương hàng năm theo quy định của công ty
– To be assessed and considered for annual salary increase according to the company’s regulations  

Welfare regime

– Được đóng bảo hiểm theo luật lao động
–  Insurance package under Vietnam Labor Law
– Có hệ thống xe đưa đón nhân viên
– Have a shuttle bus system
– Có trung tâm ý tế hiện đại, siêu thị tiện lợi
– There is a modern medical center, convenient supermarket
– Phòng tập thể dục thể thao với trang thiết bị hiện đại
– Gymnasium with modern equipment

.

location

This job has expired. Save job